Ήθελα να γράψω μια ανάρτηση ύμνο στη μητέρα . Αφιερωμένη σε κάθε γυναίκα π ου μεγαλώνει π αιδιά , π ου τα καμαρώνει να γίνο...
Μην σε ξεγελά ο τίτλος π ου διαβάζεις στην φωτογραφία . Αυτό το βιβλίο π ρόκειται να ρίξει φως σε ένα π αγκόσμιο μυστήριο ...
Σου έχει τύχει π οτέ να π ιάσεις στα χέρια σου ένα π αιδικό βιβλίο , το ο π οίο θα σε ταρακουνήσει ;  Μου συνέβη π ρόσφατα ...