Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τη σανίδα ισορροπίας. Η σανίδα ισορροπίας δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από αυτό που φανερώνει το όνομα της. ...