Πέφτεις  για ύπνο. Ξεκινάς. Ένα πρόβατο, δύο πρόβατα, τρία πρόβατα, αμέτρητα πρόβατα. Πόσα πρόβατα τελικά χρειάζεται να μετρήσει για να κο...