Η ακαδημαϊκή χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες ήταν από τις πιο δύσκολες. Τα παιδιά στερήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις σχολικ...
Η 20η Μαΐου κάθε χρόνο έχει αφιερωθεί από τον ΟΗΕ να εορτάζεται ως η παγκόσμια ημέρα της μέλισσας για τα οφέλη που αυτές έχουν για τη φύση κ...
Το ζήτημα του ύπνου στην παιδική λογοτεχνία είναι τεράστιο και καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη μερίδα στο εκδοτικό φάσμα. Είναι πολύ σημαντικό ...
Ήθελα να γράψω μια ανάρτηση ύμνο στη μητέρα . Αφιερωμένη σε κάθε γυναίκα π ου μεγαλώνει π αιδιά , π ου τα καμαρώνει να γίνο...