Έχουμε μάθει να παροτρύνουμε τους άλλους, πως αν δεν τους αρέσει κάτι πρέπει να προσπαθούν να το αλλάξουν: «Αν δεν σου αρέσει εκεί που βρίσκ...